Sendeng Aliran Utara

 • Thursday, August 11, 2011
 • Senjata Tradisi
 • Di bahagian utara semenanjung Malaysia juga ada silat sendeng yang mana ianya terdiri daripada aliran silat sendeng seperti berikut:

  Sendeng 13
  Sendeng Mat Kucing Hutan
  Sendeng Sepadi
  Sendeng Titi Sebatang
  Sendeng Megat Terawis
  Oleh:
  Senjata Tradisi
  "Khazanah Perjuangan Melayu"


  0 comments:

  Post a Comment